یاد باد آن روزگاران یاد باد

ساقیا مژده ی بهار بیار
خبر بد به بوم بازگذار

پرویز مشکاتیان رفت. جسم خاکی اش را به خاک واگذاشت و از خیره سری و کثافت و چاپلوسی و مردم کشی این خاک ناسپاس فاصله گرفت.

تو آب روان بودی و رفتی سوی دریا
ما لای و لجن بوده ته جوی بماندیم

پرویز مشکاتیان مثل نت هایش به ملکوت پیوست. پرویز مشکاتیان قرین رحمت حق شد. پنجاه و چهار سال عمر کرد.

با مشکاتیان زندگی کردیم. انگار خودش با نوای جاودانی اش هماهنگ شده بود که رفت

مرغ زیرک چون به دام افتاد عزم رفتن کرد. تنش را گذاشت برای موریانه ها و خرخاکی ها و دلش را کاشت در سینه ی مردمش و روحش را برد پیش خدا. کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذوالجلال و الاکرام...

30 شهریور 1388

نظر خوانندگان:


دیوان بلخ  [www|@] :   (چهارشنبه، 1 مهر 1388، ساعت 11:05)

ارتباط را نتوانستی تشخیص بدهی چون اصل مطلب را نگرفتی جانم. اشتباه تو این جاست که فکر می کنی بوش با پرتاب کفش ضایع شد! اشتباه تو این جاست که فکر می کنی تا ملتی به درجه ی تولید فرهنگ و بهره وری اقتصادی نرسیده باشد می تواند با کفش پرت کردن رئیس جمهور ملت دیگری را که فرهنگ می سازد و اقتصادش دنیا را می چرخاند ضایع کند. اشتباه تو این جاست که فکر می کنی تف انداختن به آرم سلطنتی سلطنت را نابود می کند. اگر این ها را هم نمی فهمی لطف کن به کارهای مهم زندگیت برس و از این مشغولیات دست بکش.

لطفاً آن‌چه را که در تصویر پایین می‌بینید وارد کنید.
(کد امنیتی برای جلوگیری از اسپم)هرگونه نقل قول از مطالب اين وبلاگ تنها با ذکر آدرس وبلاگ مجاز است. نقل کامل يک مطلب تنها با اجازه‌ی نويسنده مجاز است.
خزه مسئوليتی در قبال مطالب اين وبلاگ ندارد.


داستان های من